Priser

En ordinær time koster 700 kr per time (og varer i 50 minutter).

En ordinær dobbelttime koster 1400 kr (og varer i 100 minutter).

Vi har dessverre ikke driftsavtale, slik at frikort ikke vil være gyldig hos oss. I noen tilfeller vil du dreimot kunne få skattefratrekk for behandlingsutgifter. Du trenger imidlertid ikke henvisning fra lege for å få time hos oss, og kan få time på svært kort varsel (under en uke).

Betaling gjøres kontant ved første time. Deretter betales alle timer til kontonr som du får oppgitt ved behandlingsstart før hver enkelt time du kommer til, eller kontant - vi er fleksible på løsninger som passer deg best, men vi har dessverre ikke bankterminal.

Slik som hos andre privatpraktiserende psykologer må timer avbestilles minst 48 timer før timen for å unngå å betale for timen. Dette gjelder uansett grunn for avlysning, også sykdom, med mindre sykemelding kan fremlegges. Privatpraktiserende behandlere baserer seg på få, men faste timeavtaler, og har dermed nødt til å gjøre det på denne måten for å kunne fortsette i sitt virke. Dette skyldes også at vi bruker mye arbeidstid på å forberede og tilrettelegge timen til akkurat deg, og avlysning kort tid i forveien gjør det også vanskelig å få gitt bort din time til noen andre.

Du bestemmer selv hvor ofte du ønsker behandling hos oss, slik at du forplikter deg aldri til mer enn de timene du alt har avtalt og sagt ja til.