Selvutvikling

Kurs i endring av dysfunksjonelle og negative tankemønstre.

Uansett hvilket problem du sliter med kan det å kunne effektivt endre negative tankemønstre være til god hjelp. Når du endrer måten du tenker på vil følelsene også ofte forandre seg, slik at du kan løse eller forberdre det problemet du sliter med. Kurset er basert på kognitiv terapi og lærer deg å bli bevisst på dysfunksjonelle tankemøstre og å reflektere rundt fordeler og ulemper ved ulike måter å tenke på. På denne måten kan du få bedre kontroll over følelsene dine og bli i bedre stand til å jobbe målrettet med det området akkurat du ønsker å utvikle deg på.

Dette kurset gis individuelt til en klient i gangen, og varer i 90 minutter (og prisen tilsvarer dermed prisen for en ordinær dobbelttime).