Psykolog

Psykologene som per dags dato er tilknyttet oss har spesialisert seg hovedsaklig på behandling av følgende problemstillinger:

 • Overspisingslidelse og andre vanskeligheter tilknyttet matinntak.
 • Bulimi.
 • Depresjon.
 • Fobier.
 • Bearbeiding av vonde og/eller traumatiske hendelser.
 • Overgrep og behandling av ettervirkninger.
 • Angst.
 • Panikkanfall.
 • Tvangshandlinger (OCD).
 • Selvfølelse.
 • Støttesamtaler.

Bruk av kognitiv terapi gjør at lindring og symptomlette kan skje forholdsvis raskt: Etter 6 timer opplever de fleste som gjennomgår kognitiv terapi bedring sammenlignet med personer som ikke har gjort det. Du er velkommen til å bestille time hos oss under timebestilling