PREP Kommunikasjonskurs for et enkelt par

Passer ikke kursdatoen, ønsker du å lære innholdet i PREP kommunikasjonskurs før oppsatt dato eller å arbeide med PREP mer i dybden? Da er det et godt alternativ å ta PREP kommunikasjonskurs ledet av psykolog, der kun du og din partner er til stede. Fokuset på slike individuelle kurs blir dermed i større grad på det som først og fremst er viktig for akkurat dere å arbeide med.

Vi tilbyr flere ulike alternativer for Individuell PREP som kan være aktuelle:

Alternativ 1: Prepkurs for et enkelt par.

Hvert enkelt par kan ta PREP kommunikasjonskurs under veiledning av psykolog fordelt på fire økter som hver varer i tre timer (4 * 3 timer).

Paret kan også alternativt velge å booke to ukedager og kjøre prepkurs som eneste par, med psykolog som kursholder og veileder på de praktiske øvelsene.

Dette er ikke parterapi, men en måte å bli kurset i innholdet fra PREP under trygge rammer, der kun du og din partner er til stede. Man veksler gjennom introduksjon til de ulike temaene og praktiske øvelser og samtaler mellom paret. Her får dere også veiledning på de praktiske kommunikasjonsøvelsene av psykolog underveis, som også vil hjelpe dere med å korrigere eventuelle dysfunksjonelle mønstre på en helt annen måte enn man kan få gjort som del av en gruppe.

Pris per tretimersøkt er kr 2000 kr per gang (dvs 1000 kr for hver av dere). Dere forplikter dere kun til å delta på første time: De videre timene bookes fortløpende.Kursmateriale medfølger i kursprisen.

Prisen for to fulle dager med PREP kurs der dere er eneste par er 4999 kr, og betales på forhånd. Kursmateriale medfølger i prisen.

Dette tilbudet egner seg for deg som ønsker å delta på PREP kommunikasjonskurs uten andre par til stede, til deg som har lyst på kurs men opplever at datoen ikke passer, eller til deg som bor langt unna. Kurset kan også tas via gratistjeneste skype, slik at du som bor langt unna også kan ha mulighet til å ta PREP kommunikasjonskurs.

Dette tilbudet er også godt egnet for par som har gjennomgått eller gjennomgår en bruddfase, og som frykter at vanlig PREP kurs blir for krevende å delta på. Det å kunne snakke sammen på en måte som sikrer at man forstår og blir forstått er også svært viktig med tanke på videre samhandling rundt eventuelle barn.

Alternativ 2: Prep og parterapi.

Disse totimersøktene består av en time PREP kurs (der vi jobber oss gjennom en eller flere av PREPs fjorten økter hver gang), etterfulgt av en time parterapi. På denne måten kan man både lære PREPs sentrale verktøy, samtidig som na får en mulighet til å arbeide mer i dybden med hvert enkelt pars situasjon. I parterpai lærer dere også kommunikasjonsverktøy som kan være nyttig på flere områder i livet.

Prisen på disse dobbelttimene er kr 1400 per gang (700kr per person), og ledes av psykolog med spesialkompetanse innen parforhold og sexologiske vanskeligheter.

Alternativ 3: Ordinær parterapi under veiledning av psykolog.
Dette tilbudet finner du også omtalt her. Pris per time for parterapi er kr 700.

Du kan bestille PREP for et enkelt par ved å bestille time på ordinær måte under timebestilling. Du vil deretter bli kontaktet for å avtale nærmere tidspunkt for timen når vi kan gi dere et tilbud.