PREP for bedrifter

PREP kan tilpasses til bedrifter med fokus på kommunikasjonsteknikk og bedring av kommunikasjon på arbeidsplassen.

Samlivskonflikter ligger bak mye sykefravær, og samlivskursformen av PREP kan dermed være et både hyggelig og nyttig innslag i f.eks firmaturer.

Vi holder i utgangspunktet kurs kun i Oslo, men kan leies inn som foredragsholdere for bedrifter og grupper andre steder i landet. Ved slike henvendelser eller andre spørsmål omkring kurset kontaktes vi enklest på e-post til kontakt@selvutviklingogterapi.no.