Innholdet i PREP kommunikasjonskurs

PREP kommunikasjonskurs inneholder totalt 14 økter, som tar for seg blant annet:

De fire faresignalene

Forskerne bak PREP har identifisert fire typer kommunikasjonssvikt som kan ødelegge parforholdet ditt. På PREP kurs lærer du å identifisere disse og andre ødeleggende mønstre i parforholdet ditt, men også å bryte slike negative mønstre dersom de alt har satt seg.

Kommunikasjonsteknikker

Å sikre at man forstår og blir forstått er sentral for all god kommunikasjon, og parene lærer en rekke teknikker som kan bedre kommunikasjonen mellom parene.

Parene får i løpet av parsamtalene praktisk erfaring med og trening på flere av disse teknikkene. Paret kan - dersom de ønsker det - veiledes i kommunikasjonsøvelsene av instruktørene. 

Ta vare på de gode stundene

PREP hjelper paret med å finne tilbake til de gode følelsene fra givende og gode perioder i samlivet. Et sentralt moment i PREP er å beskytte vennskapet mot konflikt, samt å dyrke vennskapet også i hverdagen. Glede, lek og moro, vennskap, hengivenhet, forpliktelse, seksualitet og sensualitet er viktige elementer her.

Effektiv og trygg kommunikasjon 

Paret lærer også flere teknikker som kan hindre at konflikter eskalerer. Paret lærer også om hvordan man kan ta opp vanskelige tema og løse problemer i parforholdet på en god og konstruktiv måte, og får praktisk erfaring med problemløsning i løpet av kurset.