PREP kommunikasjonskurs for par PREP

PREP er et forebyggende og forholdsstyrkende kommunikasjonskurs for par. Kurset tar sikte på å hjelpe par til å få større glede av sitt parforhold.

På et PREP kurs er det både humor og alvor. Forventninger, kjærlighet, vennskap og glede er sentrale ingredienser i et PREP kurs, men viktigst av alt er god kommunikasjon: Hvordan kan vi som par snakke sammen på måter der vi forstår hverandre og blir forstått? Hvordan kan vi unngå at vi snakker forbi hverandre eller misforstår hverandre?

På PREP kommunikasjonskurs lærer parene seg flere konkrete og enkle kommunikasjonserktøy for å håndtere nettopp slike utfordringer. I tillegg hjelper PREP paret med å bli bevisst på hva slags konflikter som skader parforholdet, og gir paret de nødvendige verktøyene for å begynne prosessen med å snu negative mønstre som utspiller seg i parforholdet.

Likevel er det plass til humor, glede og vektlegging av de gode stundene i PREP. For mange innebærer en helg med PREP kurs en mulighet for å få et hyggelig avbrekk i hverdagen. Kurset gir også en unik mulighet til å fokusere på hverandre og på parforholdet på en måte som kan medføre varige, positive endringer i parforholdet. Mange par opplever at PREP kommunikasjonskurs gjør at paret kommer nærmere hverandre, samt at paret i ettertid håndterer konflikter på en bedre måte.

Alle våre kurs ledes av psykolog og parterapeut Lillian Rydning og sosialcoach Dag Eian, som begge er erfarne foredragsholdere innen samlivsrelaterte temaer. Begge jobber med parforholdrelatert tematikk til daglig.

PREP kommunikasjonskurs virker!

PREP er et at de samlivsprogrammene som det er mest forsket på, og verktøyene som parene lærer seg på PREP kommunikasjonskurs har i forskning har dokumentert effekt. Forskning har vist at personer som har deltatt på PREP opplever økt tilfredshet og økt lykke i parforholdet. De har også 50 % økt sannsynlighet for å fortsatt være i parforholdet målt fem år etter kurs.

PREP er en forkortelse for Prevention and Relationship Enhancement Program. PREP ble utviklet basert på forskning i 1980-årene, før det senere ble oversatt til norsk og tilpasset norske forhold. Mange par har deltatt på PREP kurs siden oppstarten i Norge, og de dokumentert effektive verktøyene parene får med seg har alt reddet og økt tilfredsheten i mange parforhold.

PREP kan dermed være en god investering i parforholdet, og egner seg både for å forebygge og for å få forholdet inn på et mer gunstig spor. 

Du kan lese mer om innholdet i PREP her.

Når og hvor er det kurs?

Kursene holdes over to dager, og neste kurs er 10. og 11. november 2012. Det kan lønne seg å være ute i god tid, ettersom vi periodevis har stor pågang på kursene våre. Du finner oversikt over priser her. Påmelding gjøres via påmeldingsskjemaet under påmelding.

Hvordan gjennomføres kursene?

PREPs totalt 14 økter er fordelt over to dager. Hver økt innledes blant annet ved hjelp av korte forelesningsbolker, video eller rollespill for å illustrere temaene som tas opp. 

Egeninnsats er sentralt for å få utbytte av kurset, og derfor er samtale mellom parene et viktig element i tillegg til forelesningsbolkene. En stor del av kurset består derfor av praktiske øvelser eller samtaler mellom hvert enkelt par.

Dersom paret ønsker det kan de praktiske øvelsene eller samtalene mellom parene veiledes av psykolog og/eller sosialcoach. Måten kurset er bygd opp på, med veksling mellom forelesning og samtaler med partneren, gjør slik at paret kan begynne å jobbe med å snu negative mønstre alt underveis i kurset.

PREP er i utgangspunktet et undervisningsopplegg som er best egnet for par som ønsker å investere i parforholdet sitt. PREP er i utgangspunktet ikke et terapiopplegg, slik at par med alvorlige konflikter bør bestille time for parterapi i tillegg.

Mange kombinerer en helg på PREP kurs med både barnefri og en helg på hotell for å få ekstra tid til å jobbe med materialet fra PREP i dybden. Som kursholdere vil vi legge til rette for at du og partneren din får en lærerik, hyggelig og utviklende helg sammen.

Parets privatliv skjermes: Ingen gruppearbeid eller deling av parets problemer med andre

Vi beskytter parets privatliv på PREP kurs:

Alle samtalene eller øvelsene som foregår på kurset foregår kun mellom hvert enkelt par, og det foregår ingen samtaler om eller utlevering av parets problemer  i grupper, med andre par eller i plenum. Foreleserne har taushetsplikt, og bruk av foreleserne som veiledere under øvelsene er frivillig fra parets side.

Paret kan være helt anonym gjennom hele kurset dersom de foretrekker det, og trenger i motsetning til andre PREP kurs på markedet ikke å si noe om seg selv til hele gruppen.

PREP egner seg godt også for homofile – og lesbiske par, og er livssynsnøytralt. Det vil si at par uansett legning, livssyn eller bakgrunn er like velkommen på kurs.

Par som ønsker individuelt tilpasset PREP kan også velge PREP for et enkelt par. Da gjennomgås kortere økter av PREP, samtidig med at paret veiledes av psykolog i parøvelsene og i tematikk spesielt aktuelt for paret.

PREP for bedrifter

Samlivskonflikter ligger bak mye sykefravær, og samlivskurs kan også være et hyggelig innslag i f.eks firmaturer. Vi holder i utgangspunktet kurs kun i Oslo, men kan leies inn som foredragsholdere for grupper andre steder i landet. Ved slike henvendelser eller andre spørsmål omkring kurset kontaktes vi enklest på e-post til kontakt@selvutviklingogterapi.no