Parterapi

Utgangspunktet for å oppsøke parterapeut varierer fra par til par: Noen par har milde konflikter eller ønsker å skape et så godt utgangspunkt for forholdet som mulig ved å få på plass gode kommunikasjonsmønstre. Andre par sliter med langvarige og alvorlige konflikter. Uansett hva ditt utgangspunkt er kan parterapi lære dere å snakke sammen og forholde dere til hverandre på en mer hensiktsmessig måte.

Parterapi hos oss tar utgangspunkt i kognitiv terapi, som har dokumentert effekt. En sentral del av parterapi er at paret skal lære å snakke sammen på en ny og mer konstruktiv måte, noe parterapeuten hjelper og veileder paret til. Parene lærer seg også en rekke kommunikasjonsteknikker, der mange av dem også kan komme til nytte på andre områder i livet.

Utgangspunktet for parterapi hos oss er at problemer i parforhold oppstår som et resultat av uhensiktsmessige samspillsmønstre mellom paret. Det er dermed ytterst sjeldent vansker i parforholdet kun er den enes feil, og parterapeuten hos oss vil dermed i utgangspunktet være en nøytral tredjepart.

Psykologer kan mye om kommunikasjon og samspill mellom mennesker, og kan dermed ha et godt utgangspunkt for å løse opp uheldige mønstre par går seg fast i. Psykologen som hovedsaklig jobber som parterapeut hos oss har også spesiell kompetanse på seksuelle problemstillinger som par ofte opplever, og har dermed en betydelig faglig bredde. Psykologen har taushetsplikt, og er vant til å håndtere en rekke forskjellige problemstillinger som par sliter med.

Svært mange problemer i parforhold kan løses eller bedres, og mange par opplever økt tilfredshet med parforholdet etter parterapi. Time hos parterapeut kan bestilles under timebestilling. Dere vil da bli kontaktet så snart vi kan gi dere et tilbud