Ledige stillinger

Vi har ingen ledige stillinger nå.

Kognitivt orienterte psykologer og sexologer som er selvstendig næringsdrivende og som samtidig har ønske om å øke sin klientmasse eller jobbe med spesifikke problemstillinger kan derimot være aktuelle for samarbeid med oss. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.