Hypnosebehandling

Hypnose blir stadig mer anerkjent av legevitenskapen som en effektiv, trygg og skånsom behandling for å endre vaner og oppnå et bedre liv. Tidskrift for Norsk Legeforening anbefaler også at hypnose blir mer brukt pga dokumentert effektivitet på en rekke problemstillinger.

I hypnose fordyper man den naturlige transen alle går inn og ut av flere ganger hver eneste dag, og klienten kan når som helst gå ut av transen dersom vedkommende ønsker det – kontrollen ligger alltid hos klienten. Du kan dermed ikke bli presset til å gjøre noe du ikke ønsker, og du kan heller ikke ta imot budskap som ikke vil være positive for deg.

Hypnoseterapeuten tilknyttet oss er også utdannet psykolog, og kan dermed gjennomføre behandlingen på forsvarlig og trygg måte. Vedkommende har i tillegg tittelen Master hypnoterapeut, noe som er en av de mest omfattende utdanningene i hypnose i landet. Følgende problemstillinger er noen av problemstillingene som kan være aktuelle for hypnoseterapeuten:

Røykeslutt

En rekke studier, også norske studier, har dokumentert at hypnose sannsynligvis er den mest effektive måten å varig slutte å røyke på.

Varig vektreduksjon

Forskning viser at en svært stor prosentdel av alle som slanker seg går opp i vekt igjen etterpå. Det skyldes at varig vektreduksjon handler om mer enn bare kosthold og trening. Varig vektreduksjon krever endringer i tanker, følelser og atferd knyttet til mat og spising.

For å oppnå disse varige endringene bruker vi hypnose for å endre måten du forholder deg til mat på. Hypnose er en trygg og effektiv behandlingsmetode for å oppnå store endringer på kort tid. I tillegg bruker vi kognitiv terapi, en dokumentert effektiv terapiteknikk for å endre ditt forhold til mat permanent.

Vår høyt kvalifiserte psykolog utvikler et skreddersydd behandlingsopplegg tilpasset nettopp deg og dine behov, og har gode resultater med å oppnå varig vektreduksjon hos sine klienter.

Mestring av kroniske smertetilstander

For at det skal være aktuelt med hypnose for å redusere smerte må du ha med deg legeattest på at årsaken til smerten er grundig utredet. Kun slik kan vi vite at det er trygt for oss å fjerne eller redusere smerten ved hjelp av hypnose. Hypnose gir mulighet for kontroll over prosesser man ellers ikke kan ha kontroll over, deriblant smertesignaler, slik at mange oppnår betydelig bedring. 

Du kan bestille time hos hypnoseterapeut under timebestilling