Hvor raskt kan jeg få time hos dere?

Det vil variere med hvilken pågang vi har og eventuell ferieavvikling. Vi har derimot stort sett kort ventetid, og du vil kunne få time forholdsvis raskt (i løpet av et par uker eller kortere). Enkelte behandlere innenfor spesielle problemstillinger vil kunne ha lengre ventetid ved stor pågang.

Hvordan får jeg time hos dere?

Du fyller ut klientskjemaet under timebestilling, som du også kan komme til ved å trykke her. Du blir ringt opp eller kontaktet på e-post når vi har ledig time til deg. Dersom vi ringer deg opp passer vi på at det er deg vi snakker med før vi sier hvor vi ringer fra. Pass på at du sjekker søppelposten din slik at du ikke overser en e-post fra oss!

Hvor lenge varer en behandlingstime?

En behandlingstime varer i 45 minutter. Parterapitimer varer i 1,5 timer (dobbeltime).

Dobbeltimer på 1,5 timer kan av og til være nødvendig eller ønskelig også for individuelle klienter avhengig av problemstillingen og behandlingen som skal gjennomføres.  Dette avtales med hver enkelt klient i forkant.

Hvor mange behandlingstimer trenger jeg?

Det er umulig å svare på. Generelt er det slik at jo tidligere man søker hjelp med noe, desto større er sannsynligheten for et vellykket resultat og jo kortere tid tar det å løse problemet. Behandlingstiden varierer fra person til person, og avhengig av blant annet problemets alvorlighet og hva slags problemstillinger det er snakk om. Noen problemstillinger, som for eksempel for tidlig sædavgang og fobier, har generelt kort behandlingstid (man bruker å få gjort mye på 3-6 timer), mens andre problemstillinger er mer tidkrevende.  

Det er ingen maks begrensning i antall timer du kan gå hos oss.

Har dere driftsstøtt slik at dere kommer inn under frikortordningen?

Nei, det har vi dessverre ikke. Du må derfor betale behandlingen selv. Noen har forsikringsordninger som dekker behandlingen.

Hvordan betaler man behandlingen?

Første time betales kontant ved oppmøte. Betaling av videre timer settes inn på behandlers konto FØR hver time. Vi oppbevarer av sikkerhetsmessige hensyn ikke kontanter hos oss, og har dessverre ikke bankterminal.

Jobber dere med min problemstilling?

Vi jobber hovedsaklig kun med de problemsillingene som er beskrevet på denne nettsiden. Du er derimot uansett velkommen til en utredningssamtale, der vi ser om vi har den riktige kompetansen til å behandle akkurat ditt problem . Disse timene har vanlig timespris. Dersom vi ikke har den riktige kompetansen til å behandle ditt problem henviser vi deg videre til kvalifisert behandling.

Jeg/vi bor langt unna. Kan jeg/vi få behandling via Skype?

Ja, det kan dere, men vi ser helst at dere kommer inn til en samtale først for å se om dette kan egne seg som alternativ.

Hvordan foregår terapi hos dere?

I første omgang kommer du som klient til en utredningssamtale, der behandleren kan bli kjent med deg og din problemstilling for å se om det faller innenfor det området vi arbeider med. Deretter fortsetter behandlingen i form av terapeutiske teknikker som i følge forskning har dokumentert effekt for de fleste som gjennomgår behandlingen.

Terapi inneholder teknikker og elementer som en vanlig samtale ikke har, og tar sikte på å oppnå endring på både det emosjonelle og atferdsmessige planet. Vi baserer oss hovedsaklig på kognitiv terapi, som er dokumentert å være effektivt med tanke på en lang rekke problemstillinger. Du vil også kunne bli bedt om å utføre hjemmelekser mellom timene, og du vil kunne lære deg teknikker du selv kan bruke for å bedre din livskvalitet. Klient og terapeut jobber på denne måten sammen for å løse problemet som har brakt deg/dere inn i terapi.

Ved sexologiske problemstillinger vil paret eller klienten ofte utføre hjemmelekser mellom timene, og komme tilbake og snakke med terapeuten om hvordan det har gått. I terapitimen jobber man også med psykiske og emosjonelle hindre som hindrer fremgang. Det foregår aldri på noe som helst tidspunkt noe seksuelt eller aktiviteter som involverer fysisk kontakt i behandlingssituasjonen, og personer som ikke er i stand til å respektere disse grensene vil bli bortvist.